Lora logo

Lora, Lore ili Lorum je kartaška igra za četiri igrača. Igra se sa 32 karte, jačine od 7, 8, 9, 10, B, Q, K do A, pri čemu je sedmica najslabija, a As (Kec) najjača karta. Karte su raspoređene u četiri boje: pik ♠, karo ♦, herc ♥ i tref ♣.

Igra se sastoji od 7 različitih igara, pri čemu svaki igrač bira da se odigra svaka igra jednom. U jednoj partiji ima 28 igara. Igrači biraju igre naizmenično, od igara koje su im preostale. Pobednik partije je igrač koji ima najmanje poena na kraju 28-me igre.

Kod svih igara osim Ređanja, svi igrači bacaju po jednu kartu i onaj koji ima najjaču nosi. Jača karta može da nosi slabiju samo ako je iste boje. U igri ređanja nema nošenja, karte se bacaju dok jedan od igrača ne ostane bez ijedne karte i on je pobednik.

Igre

Minimum

Cilj igre Minimum je odneti što manje ruku, po mogućnosti ni jednu. Svaka odneta ruka donosi +1 poen. Još jednom napomena: cilje u igri Lore je imati što manje poena.

Maximum

Cilj igre Maximum je odneti što više ruku, po mogućnosti sve. Svaka odneta ruka donosi umanjuje poene igrača za jedan.

Srce sve ili ništa

Cilj igre Srce sve ili ništa je odneti sva srca (herc ♥) ili, ako to nije moguće, onda odneti što manje. Svako odneto srce donosi +1 poen, osim u slučaju kada igrač odnese svih 8 srca - tada dobija -8 poena. Dakle, ili odneti sva srca ili igrati tako da protivnici rasporede srca između sebe. Ne dozvoliti da neki od protivnika odnese svih 8 srca.

Dame NE

Cilj igre Dame-ne je odneti što manje dama (Q, odnosno gornjak). Svaka odneta dama donosi +2 poena.

Kralj srce i šesta ruka

Cilj igre Kralj srce i 6-ta ruka je ne nositi kralja srce (K herc ♥) i ne nositi šestu ruku po redu. Šesta ruka se igra u trenutku kada igrač ima još 3 karte u ruci i treba da baci jednu od njih. Igrač koji nosi kralja srce dobija +4 poena, a igrač koji nosi šestu ruku isto dobija +4 poena.

B Tref

Cilj igre B Tref je ne nositi žandara u trefu (♣B, odnosno donjak žir). Igrač koji ga odnese dobija +8 poena.

Ređanje

Cilj igre Ređanje je ostati bez karata u ruci. U ovoj igri nema nošenja. Igrač koji prvi odigrava na samom početku baca bilo koju kartu. Zatim se slažu ostale karte po jačini, posebno u svakoj boji. Ređanje u svakoj boji mora krenuti od iste jačine kao što je bila prva karta. Na primer, ako prvi igrač baci 9-srce, drugi može da baci 10-srce, 9-tref, 9-pik ili 9-karo. Ukoliko igrač nema kartu, sledeći igrač preuzima potez. Igra se dok neki od igrača ne ostane bez karata. On se spušta -8, a svi ostali igrači dobijaju +1 poen za svaku kartu koja im je ostala u ruci.

Ekran za igru

Način igre je jednostavan. Kada se podele karte, igrač koji je na redu da bira igru, treba da klikne na sličicu igre koju želi da odabere i nakon toga je on na potezu da baci kartu. Karta se baca klikom na istu. Pored slike igrača se nalazi polje sa dva broja. Veći, gornji broj je trenutni broj poena igrača u tekućoj partiji. Donji broj pokazuje broj poena igrača u tekućoj igri. Kada se igra završi, donji brojevi ostaju na ekranu dok se ne baci prva karta, kako bi igrači mogli da vide šta se desilo na kraju igre.

Igranje preko Interneta

Igru igraju četiri igrača, pa postoji veća šansa da će neki od igrača igrati sporije ili imati problema sa Internet konekcijom. Zbog ovoga je vreme za igru ograničeno (standardno oko 45 sekundi za odabir igre i oko 12 sekundi za bacanje karte). Ukoliko igrač ne odigra u ovom vremenu, sistem će odigrati potez umesto njega, čak i ako je igračev browser zatvoren ili mu je prekinuta Internet veza. Sistem ima neku najosnovniju veštačku inteligenciju tako da neće igrati totalno bezvezne poteze, ali nije baš ni igrač kojeg bi rado pustili da celu partiju igra umesto Vas.

Ukoliko igrač ne odigra potez, već to uradi računar umesto njega, vreme čekanja za sledeći potez se umanjuje. Na primer, ako ne odigra jedan potez, vreme za drugi će biti oko 4 sekunde. Ako ne odigra ni taj, vreme za treći će biti 2 sekunde. Ako ni tada ne odigra, vreme za odigravanje je 1 sekunda i tako ostaje do kraja. Igrač može u bilo kom trenutku "prekinuti" ovaj niz kliktanjem na neku od svojih karti (čak i ako nije na potezu) čime će pokazati sistemu da je "prisutan" i vreme će se vratiti na standardno.

Ukoliko dođe do potpunog prekida veze ili browser prestane da Vam prikazuje tok partije, možete slobodno ponovo učitati stranicu. Sistem će Vas prepoznati i vratiti u partiju koju igrate. U nekim slučajevima će tražiti od Vas da se ponovo prijavite na sistem, nakon čega možete nastaviti partiju odabirom opcije na vrhu ekrana (gore-desno, gde se nalazi ime i prezime i broj poena i tokena). Naravno, ako je prošlo duže vreme, server će verovatno odigrati nekoliko poteza umesto Vas, ali onda možete da se vratite u igru i normalno završite partiju.

Chat

Prozor za CHAT je ostavljen da igrači mogu da ćaskaju za vreme partije, a najčešće da razmene utiske nakon odigrane partije. Igrači treba da budu kulturni kao i u svakom drugom vidu komunikacije. Slanje bilo kakve psovke, nazivanje pogrdnim imenima ili vređanje mogu da izazovu zabranu slanja chat poruka na svim partijama, ali i privremeno ili trajno gašenje naloga korisnika. Ukoliko primetiš da je neki igrač nekulturan, možeš ga prijaviti klikom na dugme "Prijavi igrača". Na ekranu koji se otvori možeš i potpuno isključiti chat ako ne želiš da ga koristiš.

Tokeni

U igri postoji zlatni i srebrni tokeni. Tokeni se troše za igranje svake igre, kreiranje privatne partije i kupovinu seta karata. Prvo se troše srebrni tokeni, pa ako ih više nema onda zlatni. Zlatni tokeni se isključivo mogu kupiti Facebook kreditima, dok se srebrni mogu zaraditi na razne načine: dolaskom na sajt svakog dana, pozivanjem prijatelja da igraju, osvajanjem titula i medalja i sl.

Broj srebrnih tokena koje možeš imati u bilo kom trenutku je ograničen na 200. Na primer, ako imaš 190 tokena i osvojiš neku nagradu koja donosi 50 tokena, zbir jeste 190+50=240, ali ćeš u stvari dobiti samo 10 tokena kao nagradu i tako imati 200 maksimalnih. Broj zlatnih tokena nije ograničen.

Poeni za rang listu

Osim poena u toku partije, postoje poeni za rang listu. Ovi poeni se dodeljuju igračima nakon svake odigrane partije, na sledeći način:

Pobednik ....... 10 poena
2. mesto ....... 6 poena
3. mesto ....... 3 poena
4. mesto ....... 1 poen

Ovi poeni ostaju trajno na ukupnoj rang listi, a na mesečnoj se nuliraju na početku svakog meseca.

U svakom trenutku igrač može da igra samo jednu partiju. U slučaju da želi da odustane od partije kako bi igrao sledeću, računar će nastaviti da igra umesto njega, ali igrač gubi poene iz te partije. Od partije se odustaje tako što se prvo klikne Napusti partiju, pa zatim na link žute boje na dnu ekrana koji se pojavi. U slučaju odustajanja, igrač dobija 0 poena, ali ostali igrači dobijaju i dalje onoliko koliko su osvojili igranjem protiv računara.

Liga Šampiona

Liga Šampiona je dodatno takmičenje u Lori. Ulaz u Ligu se dobija osvajanjem titule Kralj ili Šampion ili osvajanjem medalje Vrhunski igrač. Medalja vrhunski igrač se dodeljuje jednom mesečno za prvih 10 igrača na mesečnim rang listama po ukupnim i po prosečnim poenima. Medalja vrhunski igrač takođe može da se dobije i ulaskom u polufinale velikog turnira, koji se igra jednom mesečno. Za više detalja o Ligi i načinu kako se igra, pročitaj pravila Lige.

Titule

Titula označava rank igrača. Da bi se postigla određena titula, potrebno je osvojiti što više poena u toku jednog kalendarskog meseca. Na primer, da bi se osvojila titula MAJSTOR, potrebno je osvojiti 200 poena u mesecu. Na kraju svakog meseca, 30% poena za titulu se prenosi u sledeći mesec, a igrač zadržava najveću titulu koju je do tada osvojio. U trenutku kada igrač prvi put osvoji neku novu titulu, dobija nagradne tokene po sledećoj tabeli:

 Oznaka Titula  Potrebno mesečnih poena  Nagradnih tokena
7 Dunster 0 0
8 Kibicer 10 10
9 Blefer 30 20
10 Šegrt 100 30
J Majstor 200 50
Q Velemajstor 500 100
K Kralj 1000 150
A Šampion 2000 200

Na primer, ako u septembru igrač osvoji 210 poena, dobija titulu majstora i 50 nagradnih tokena. Prvog oktobra se nuliraju mesečni poeni, odnosno prenosi se 63 poena (30% od 210), a igrač zadržava titulu majstora. Kada u oktobru osvoji 10, 30, 100, 200 poena, ne dobija nagradne tokene, jer te titule već ima. Tek kada osvoji jaču titulu, velemajstor, sa 500 poena, dobija i 100 nagradnih srebrnih tokena. Pošto ima 63 prenetih poena iz septembra, igraču je u ovom slučaju dovoljno da u oktobru osvoji još 437 poena za titulu velemajstora.

U sledeći mesec se uvek prenosi 30% od stanja poena na kraju meseca. Na primer, ako igrač ima 100 poena, prenosi mu se 30. Ako u toku tog drugog meseca osvoji novih 100 i na kraju drugog meseca ima ukupno 30+100=130, u treći mesec prenosi 39 poena (30% od 130).

Nivoi

Osim poena za titule, računaju se i poeni za nivo igrača. Ovi poeni se ne nuliraju. Tako na primer igrač može da bude Velemajstor petog nivoa, i sledećeg meseca ako ne uspe da postane Kralj, može postati Velemajstor šestog nivoa ako je skupio dovoljno poena. Za svaki novi nivo se dobijaju nagradni tokeni. Broj potrebnih poena i broj nagradnih tokena koji se dobija se može videti u ovoj tabeli

Medalje


Za određena postignuća u igri se dobijaju medalje. Na primer, ako igrač odnese svih 8 ruku u igri maksimum ili ako obori mesečni rekord sajta u broju poena u jednoj partiji i sl. Uz svaku osvojenu medalju se dobija 10 nagradnih tokena svaki put kada se medalja osvoji. Trenutno postoje sledeće medalje:

Rekorder   Oborio mesečni rekord sajta u poenima za jednu partiju (60)
Srcelomac   Odneo svih 8 srca u igri Srce sve ili ništa (10)
Maksimalac   Odneo svih 8 ruku u igri Maksimum (30)
Pobegulja   Svim protivnicima u igri Ređanje ostalo 4 ili više karata (20)
Fanatik   Odigrao 10 partija u jednom danu (60)
Nesalomivi   10 partija zaredom nije bio poslednji na kraju (30)
Mesečar   30 dana zaredom odigrao bar jednu igru (80)
Negativac   Negativan broj poena na kraju partije (20)
Kolekcionar   Prvi put sakupio 5 različitih medalja (50)
Privatnik   Odigrao prvu privatnu partiju (10)
Kradljivac   Odneo 5 ili više na tuđem maksimumu (15)
Vrhunski igrač   Završio mesec u prvih 10 ili ušao u polufinale turnira (70)
Pobednik meseca   Prvi na rang listi na kraju meseca (80)
Pobednik partije LŠ   Pobednik partije u Ligi šampiona (30)
Drugi u partiji LŠ   Drugi u partiji u Ligi šampiona (20)
Treći u partiji LŠ   Treći u partiji u Ligi šampiona (10)
Novogodišnji poklon   Poklon za sve igrače koji igraju 28.12. (50)
Pobednik LŠ   Prvi na rang listi Lige šampiona na kraju meseca (600)
Vrhunski igrač LŠ   Završio mesec u prvih 10 na rang listi Lige šampiona (400)
Otmičar   Završio ređanje drugog igrača (10)
VIP   Privatne partije za 50 tokena (140)
42 poena   Osvojio tačno 42 poena u partiji (42)
Terminator   Pobedio u turnirskoj partiji (40)

Brojevi u zagradi označavaju broj tokena koji se dobija za osvajanje. Postoji mogućnost da igrač dobije i neke tajne medalje koje nisu na ovom spisku. Bitno je napomenuti da se za sve medalje koje se tiču datuma, kao mesečar i fanatik uzima "dan" na serveru koji počinje od 3 ujutru u toku zimskog računanja vremena, odnosno od 4 ujutru tokom letnjeg računanja vremena i uvek se uzima u obzir vreme završetka partije. Partije koje se završe između ponoći u 3 odnosno 4 ujutru se računaju u prethodni kalendarski datum.

Copyright © 2018.